• Adrese: Antonijas iela 8, Rīga, LV-1010, Latvija
    Tālr. 26315395, e-pasts: info@edelveiss
  •  Pieteikumus ceļojumiem lūdzu sūtiet  uz e-pastu: info@edelveiss.lv  
  • Ja vēlaties noslēgt līgumu klātienē, lūdzu zvaniet, lai sarunātu konkrētu tikšanās laiku.