• Adrese: Antonijas iela 8 (2.stāvā), Rīga, LV-1010, Latvija
    Tālr. 26315395, e-pasts: info@edelveiss.lv
    Līdz šī gada 9.jūnijam apmeklētājus birojā nepieņemsim.  Pieteikumus un jautājumus par braucieniem lūdzu sūtiet uz e-pastu:info@edelveiss.lv.   


Skaistiem ceļojumiem bagātu 2020. gadu
vēl ''Ēdelveisa'' komanda - Ilona, Silvija, Aelita, Daiga, Ināra, Zigmunds un slovāku kolēģi Štefans un Janko.